Kendini yeterli görmemek

Bu bölümde "Kendini yeterli görmemek" kategorisine göre listelenen Kuran ayetlerini okuyabilirsiniz. Kuran Oku, Kuran Meali Dinle...

 
  • Leyl Suresi, 8. ayet: Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,
  • Leyl Suresi, 9. ayet: Ve en güzel olanı yalan sayarsa,
  • Leyl Suresi, 10. ayet: Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.
 

Üst kategoriler